Koncepcja INTRUZJI

mountain, forrest, nature-4950653.jpg
Przez większość czasu całość gatunku homo sapiens przebywa w ziemskiej codzienności, w której suma ludzkich doświadczeń jest wyjaśniana przez naukę i konwencjonalną wiedzę.

Od czasu do czasu niektórzy ludzie świadkują wniknięciu do naszej zrozumiałej i opisanej rzeczywistości czasoprzestrzeni o innych zasadach i mieszkańcach, czyli poszerzonego kosmosu (patrz: SŁOWNIK). Doświadczenie tej innej sfery można nazwać intruzją i może ona następować w odniesieniu do różnych aspektów opisywanych przez ufoversum. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy intruzja odbywa się w świecie realnym (w naszej ziemskiej codzienności), czy w świadomości doświadczanego, czy po trosze tu i tu.

Poniższa propozycja terminologii rodzajów doświadczenia UFO-fenomenu nie jest bynajmniej zakwestionowaniem kategorii J. Allana Hynka. Jest na niej oparta i ją uzupełnia, uwzględniając elementy fenomenu, które w czasach Hynka nie były brane pod uwagę lub ich częstotliwość była śladowa. Ma ona wyłącznie na celu ułatwienie poruszania się w zawiłym gąszczu relacjonowanych i analizowanych doświadczeń, które często wymykają się nie tylko ramom ufologii czy empirycznej nauki, ale także wiedzy metafizycznej i paranormalnej.

Obserwacja

(wg Hynkowskiej kategoryzacji: Daylight Discs, Nocturnal Lights, Close Encounter of the First Kind, Close Encounter of the Second Kind):
Doświadczana osoba obserwuje z daleka lub z bliska element poszerzonego kosmosu (obiekt na niebie, istotę). Może odczuwać szersze przejęcie przez intruzję naszej codzienności (cichnięcie ptaków, nieobecność innych świadków w zatłoczonym zwykle miejscu, pustkę na uczęszczanej drodze). Intruzja może też bezpośrednio lub pośrednio zadziałać na otoczenie (zgasić silnik samochodu, spowodować, że doświadczana osoba będzie wywierać wpływ na urządzenia elektryczne lub odbiorniki-nadajniki)

Spotkanie

(wg Hynkowskiej kategoryzacji: Close Encounter of the Third Kind):
Mocniejsze wniknięcie intruzji w ziemską codzienność polegające na spotkaniu z mieszkańcami intruzji i być może byciem poddanym mocnemu wpływowi intruzji na wolę i świadomość (niezdolność podejmowania samodzielnych decyzji, kontrola nad pamięcią).

Pobranie

(wg Hynkowskiej kategoryzacji: Close Encounter of the Third Kind, Close Encounter of the Fourth Kind)
Przeniesienie doświadczanego z ziemskiej codzienności do poszerzonego kosmosu – pozornie fizycznie (zaproszenie do obiektu, uprowadzenie z mieszkania) lub w innym stanie (np. w trakcie snu, w wirtualnej rzeczywistości). Ta forma relacji pomiędzy dwiema rzeczywistościami zaczyna się intruzją, która niejako zabiera z sobą element naszej czasoprzestrzeni (doświadczaną osobę) do swojej sfery (w ten sposób niejako człowiek stąd staje się intruzją tam).

Łączność

(wg Hynkowskiej kategoryzacji: Close Encounter of the Fifth Kind)
Intruzja ma charakter najczęściej telepatycznego przekazu lub wymiany treści z istotami z poszerzonego kosmosu, przywoływanie ich lub inną formę kontaktu inicjowaną przez doświadczaną osobę przy pomocy metodologii zbliżonej do magii.

Scroll to Top